L-Użu tal-WEEE Trolley

L-Użu tal-WEEE Trolley

By admin | Uncategorized | No Comments

L-ambjent huwa prijorità assoluta għall-Kunsill Lokali. Mhux biss niżguraw l-indafa iżda nagħmlu minn kollox biex inħeġġu  r-residenti kollha biex jisseparaw u jirriċikklaw l-iskart. Fi Frar li għadda l-Kunsill Lokali introduċa l-WEEE Trolley, servizz offrut mill-Iskema WEEE Malta li hija awtorizzata għall-ġbir u r-riċiklaġġ ta’ skart elettroniku. Il-WEEE Trolley huwa servizz effiċjenti fejn wieħed jista’ jeħles [...] More
Anne Marie Muscat Fenech Adami – new Mayor of Naxxar

Anne Marie Muscat Fenech Adami – new Mayor of Naxxar

By admin | Uncategorized | No Comments

Anne Marie Muscat Fenech Adami is the third Mayor of Naxxar. During an extraordinary Council meeting held on Monday 26 June 2017, Anne Marie Muscat Fenech Adami took Oath of Office as the third Mayor of Naxxar after Mr Angelo Xuereb and Dr Maria Deguara.  The latter, who is the longest serving Mayor of Naxxar [...] More
Aktar xogħlijiet ta’ bankini

Aktar xogħlijiet ta’ bankini

By admin | Uncategorized | No Comments

Il-Kunsill Lokali Naxxar qed ikompli għaddej b’xogħlijiet ta’ bankini fi Triq l-Imħalla u Vjal il-21 ta’ Settembru. Fir-rigward tal-aħħar il-Kunsill qiegħed itejjeb is-sitwazzjoni taż-zebra crossing billi jibni build-out biex jiffaċilità l-qsim fl-ewwel parti ta’ Vjal il-21 ta’ Settembru, eżattament quddiem il-ħanut Pizza Planet. Apparti li jżid l-aċċessibilità, l-Kunsill qiegħed jittama li jnaqqas il-possibiltà li vetturi [...] More
Ministeri importanti għal Deputati Naxxarin

Ministeri importanti għal Deputati Naxxarin

By admin | Uncategorized | No Comments

Tnejn mill-aktar Ministeri importanti għall-pajjiż ġew fdati f'idejn żewġ Deputati Naxxarin. Hekk kif il-bieraħ il-Prim Ministru ħabbar il-Kabinett il-ġdid tiegħu għal din il-leġiżlatura, l-Professur Edward Scicluna kien ikkonfermat Ministru tal-Finanzi filwaqt li t-Tabib Michael Farrugia ngħata r-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà. Dawn tista' tgħid li huma tnejn mill-aktar Ministeri importanti f'kull Kabinett. Minn hawn nawguraw [...] More
Naxxarin eletti fil-Parlament

Naxxarin eletti fil-Parlament

By admin | Uncategorized | No Comments

Il-Kunsill Lokali Naxxar jifraħ lil dawk kollha li huma residenti fin-Naxxar u li rnexxielhom jiġu eletti fl-aħħar elezzjonijiet ġenerali tat-3 ta’ Ġunju biex se jkunu qed iservu fil-Parlament fil-leġiżlatura li jmiss. L-ewwel persuna min-Naxxar eletta kienet il-Professur Edward Scicluna li serva bħala Ministru tal-Finanzi fil-leġiżlatura li għaddiet.  Il-Professur Scicluna kien elett mat-tieni għadd fuq is-seba’ [...] More
Ħidma favur aktar aċċessibilità

Ħidma favur aktar aċċessibilità

By admin | Uncategorized | 2 Comments

Il-Kunsill Lokali Naxxar beda ħidma biex ikompli jżid l-aċċessibilità fil-lokalità.  Dan qiegħed isir prinċipalment permezz ta’ rranġar ta’ bankini kif ukoll titjib fis-senjaletika tal-parkeġġi għall-persuni b’diżabilità. Fir-rigward tal-bankini l-Kunsill diġà rranġa numru ta’ bankini biex jiżgura li jitneħħa kull periklu għal min jużahom speċjaliment dawk li jużaw siġġu tar-roti jew dawk li jbagħtu biex jimxu. [...] More
Jibda programm ta’ xogħol ta’ bankini

Jibda programm ta’ xogħol ta’ bankini

By admin | Uncategorized | No Comments

Deċiżjoni waqt il-laqgħa tal-Kunsill Lokali Naxxar tal-25 ta' April 2017 wasslet għall-bidu ta' xogħol ta' manutenzjoni/tibdil ta' numru ta' bankini. Wara eżerċizzju ta' evalwazzjoni tas-sitwazzjoni tal-bankini madwar in-Naxxar kollu, il-Kunsill ħa d-deċiżjoni dwar il-prijoritajiet li għandhom jingħataw il-bankini. Il-kriterji ewlenin ikkonsidrati f'dan l-eżerċizzju kienu bbażati fuq l-istat fiżiku tal-bankina, ċoè kemm hi ħażina l-bankina, u [...] More
Riserva baxxa ta’ demm….

Riserva baxxa ta’ demm….

By admin | Uncategorized | No Comments

Il-ġimgħa li għaddiet madwar id-dinja ġiet ikkommemorata l-Ġimgħa Globali tan-Nazzjonijiet Magħquda Dwar is-Sigurtà fit-Toroq, bit-tema: Save Lives #Slow Down. F'Malta, din il-kommemorazzjoni ngħatat il-ħajja permezz ta' workshop b'kollaborazzjoni bejn The Tara Malou Licari Fund u l-Ministeru tas-Saħħa. Ħadu sehem għadd ġmielu ta' żgħażagħ, flimkien ma' entitajiet governattivi u oħrajn li mhumiex governattivi u fiha ddiskutew [...] More
Naxxar Local Council launches new website

Naxxar Local Council launches new website

By admin | Uncategorized | No Comments

Naxxar Local Council has just launched a new website accessible through naxxar.gov.mt. The need for a stronger Council presence on the net has been felt for quite some time now.  However many times the Council was faced with a dilemma on whether it is still relevant to have a website when the social media seems [...] More